Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

panáky

Panáky - skupina produktov, ktorá poukazuje na to, kam až siahajú tvarové a rozmerové možnosti výroby nafukovacích, héliom plnených výrobkov. Z aktívnej spolupráce s Poľským divadlom „GROTESKA" z Krakova, vzišlo už niekoľko ročníkov realizácií excelentných kulís a scén. Najznámejšia je každoročná „Prehliadka drakov" na rieke Visle.

Rybárske člny

Siklo, wor, pontón, nafukovacie člny, doplnky

Kompletná ponuka rybárskych člnov a doplnkov

Nafukovací svet

Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

Kompletná ponuka nafukovacieho sveta