Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

brány a nosiče

Reklamné brány, cieľové banery a nosiče reklamných textov alebo grafík. Použitý materiál môže byť v širokej farebnej škále. Tvarovo a rozmerovo môže byť vyhotovená reklamná brána alebo reklamný oblúk (cieľový baner) bez väčších obmedzení. Reklamná potlač môže byť umiestnená buď priamo na nosný materiál, alebo pre účel všestrannejšieho použitia, na doplnkové banery pripevňované na podklad (suchým zipsom). Spôsob vyhotovenia a konštrukcia je v prevažnej miere nízkotlakovým systémom. To znamená že na plnenie vzduchom slúži vstavaný tlakový ventilátor, permanentne zapojený do elektrickej siete 220V. Reklamný rám, alebo reklamná brána, cieľový baner môže byť vyhotovená aj vo vysokotlakovom prevedení. Vďaka našej jedinečnej technológii vysokofrekvenčného, tlakového zvárania vrstvených materiálov na báze PVC (polyvinylchloridu) vieme zhotoviť vzduchotesné a veľmi pevné spoje. Takto zhotovené produkty je možné naplniť stlačeným vzduchom, či už mechanicky, alebo elektrickým kompresorom a následne sú pripravené na plnenie svojho účelu aj bez neustáleho prívodu elektrickej energie. Takto zhotovený reklamný oblúk, cieľový baner bude bez dofukovania aj niekoľko dní hrdo stáť ukotvený kotviacimi lanami pre ochranu pred náporom vetra.
50011 - 50012 - Brána...
50011 - 50012 - Brána...
50021 - 50022 - Brána...
50005,50006 - Brána...
50031 - 50032 - Nafukovací...
55001-55008 - Nafukovací stan
55001-55008 - Nafukovací stan
55531 - Podlaha do...

Rybárske člny

Siklo, wor, pontón, nafukovacie člny, doplnky

Kompletná ponuka rybárskych člnov a doplnkov

Nafukovací svet

Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

Kompletná ponuka nafukovacieho sveta